Visió Artificial

Aplicació de la visió a la qualitat, en els sistemes productius. Estudi de l'element a controlar amb la millor iluminació, la óptica adecuada, la càmera segons les necessitats de les plaques de captació (grabbers), i el software de procesament adecuat a l'aplicació.

Aplicacions: Entre altres destaquem: Codi matriu, fabricació de celulosa en continu, botelles de cava, packs de begudes, càpsules farmacéutiques, matrícules de vehicles, maduració de fruita, classificació i separació de materials reciclables, motlles de fundició, etc.