Termografia

Instal·lacions elèctriques: Connexions defectuoses. Contactes dels automatismes amb resistències internes elevades. Defectes d’aïllament. Cablejat insuficient. Obstrucció de la ventilació de transformadors.

Automoció: Avaluació del disseny tèrmic del motor. Mesura de la dissipació del calor. Estudi de l’escalfament dels fars. Distribució de la calor en els frens. Fuites de calor pels vidres. Evolució de l'escalfament de les resistències calefactores del vehicle.

Edificació i obra civil: Establiment de les fuites calorífiques, zones mal aïllades de murs, cobertes i finestres, localització de canonades de calefacció i aigua calenta, visualització d’humitats i filtracions, quantificació i valoració de les pèrdues energètiques.

Dispositius mecànics: Localització d’elements amb lubricació deficient. Anàlisi de l’evolució de l'escalfament dels coixinets, escombretes i motors. Detecció de problemes de fricció.

Anima't a provar-la!

Per tal de que pugui provar en la seva planta l'aplicació de la Termografia li oferim per només 400 € un estudi complert de fins a 100 termografies a realitzar com a màxim en 6 hores de treball en planta. Captant tots els punts que puguin ser del seu interés, posterior anàlisi amb les recomanacions aconsellades i lliurament a la planta de l'informe i del CD. Aquesta oferta només és vàlida per a nous clients de la zona de Catalunya i Castelló.

informe termogràfic