Manteniment

Preventiu: Plans d’actuació i revisió. Historial de la màquina. Actualització dels programes i dels esquemes.

Correctiu: Actuació de reparació immediata. Actuació a distància.

Predictiu: Implantació de sistemes per detectar possibles disfuncions de les màquines abans que es produeixin.

Proactiu: Aplicació i estudi dels manteniments correctius, preventius i predictius, per a obtenir una disminució del manteniment fent que sigui rendible.

Cuadre elèctric