Automatització

Quadres elèctrics: Muntatge de tot tipus de quadres elèctrics, electrònics, pneumàtics, amb autòmats programables.

Programes per a autòmats programables: Principals marques implantades en l'actualitat. Pantalles tàctils i scades.

Control de velocitat: Variadors de velocitat de C.C. i C.A., servomotors, motors pas a pas, etc. per a la millora dels processos industrials.

Documentació tècnica: Realització de la documentació tècnica: esquemes elèctrics, llistes de materials, actuacions de manteniment, llista de recanvis, etc.

Seguretats en les màquines: Avaluació i disminució del nivell de risc en les màquines, sense influir en la producció. Aplicació de sistemes i components de seguretat segons la normativa marcada per les directives comunitàries.

Armari elèctric